Kommuneplaner - Tydal kommune

Kommuneplaner

Kommuneplaner

Hva er en arealplan?

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og vanligvis også planbestemmelser. 

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. 

Her finner du en oversikt over kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner gjeldende og reguleringsplaner under arbeid.

Innsyn i kommuneplan og reguleringsplaner