Påvisning av eiendomsgrenser - Tydal kommune

Påvisning av eiendomsgrenser

Påvisning av eiendomsgrenser

Hvis grensemerkene for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning

Slik bestiller du 

  1. Tegn grenser til ønsket justert areal inn i et situasjonskart
  2. Fyll ut søknad om deling av grunneiendom / rekvisisjon av oppmålingsforretning
  3. Legg ved situasjonskartet til søknaden og send det til Tydal kommune

Hva koster det?

3.2.1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning
3.2.1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning Pris 2022 Pris 2023
Faktureres etter medgått tid, minimum 4 000 5000
3.2.1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning
3.2.1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning Pris 2022 Pris 2023
Faktureres etter medgått tid, minimum 6 200 8 000