Adresser, veinavn og bolignummer - Tydal kommune

Adresser, veinavn og bolignummer

Adresser, veinavn og bolignummer

Tildeling av adresse

Det er kommunen som tildeler eller endrer offentlige veiadresser, og som tildeler husnummer.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som benyttes til bolig- eller fritidsmål, til næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Adressene skal være klare og entydige og etter et logisk system som gjør det lett å finne fram.

Kommunen har ansvar for å sette opp veinavnskilt og henvisningsskilt for å oppnå god merking av adressene.

Husnummerskilt

Det er eiers/festers/tiltakshavers ansvar å merke bygning eller eiendom med adressenummer. Skiltet skal plasseres synlig fra hovedvei eller adkomstvei. Det er eier/fester/tiltakshaver må selv betale skiltingen.

Bolignummer

Alle boliger har i tillegg til en adresse også et bolignummer. Alle eneboliger med èn boenhet har bolignummer H0101. Disse får ikke adressemerkelapper til å sette på døra.

Om huset du bor i har flere leiligheter som deler samme adresse i samme inngang, skal hver enhet ha bolignummer som sier noe om hvor i bygget leiligheten befinner seg. Disse skal altså ha et adressemerke/klistrelapp som skal plasseres på døra.

Les mer om bolignummer på nettsidene til Kartverket

Adressetildeling i landlige områder

Det er et nasjonalt mål at alle eiendommer med bebyggelse eller anlegg skal tildeles "offisiell adresse".

Bevaring av gamle steds- og gårdsnavn

Når oppmålingsenheten tildeler nye adresser til hovedveier i landlige områder,  vil gjerne hovedveien passere flere gamle og innarbeidede gårds- eller stedsnavn. Disse kan tas vare på ved, at de brukes som underadresse.

Lover