Leie kommunal bolig - Tydal kommune

Leie kommunal bolig

Leie kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du har problemer med å skaffe bolig på det private boligmarkedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold

Hvem kan søke

  • problemer med å skaffe bolig på det private boligmarkedet
  • på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold

Søke om kommunal bolig  

Søknadsskjema leie kommunal bolig

Tildeling av kommunal bolig

Tildelinger av kommunal bolig behandles av kommunal boligtildelingsnemnd i henhold til vedtatte kriterier. Boligtidelingsmenda består av representanter fra NAV, personalavdelingen og eiendomsavdelingen. 

Klage

Klagefrist er 3 uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til boligkontoret som har fattet vedtaket. 

Klageskjema