Boligtomter Tydal kommune

Boligtomter Tydal kommune

Oversikt over kommunens boligtomter i Tydal 

Søliåsen boligfelt - Et fint utgangspunkt for det gode liv!

Klikk for stort bildeSøliåsen tomter Ås sentrum

Reguleringsplan og bestemmelser for Søliåsen boligfelt

Boligområdet er regulert og klart for utbygging.

Du velger selv fritt hvilken hus leverandør du ønsker å bruke.

Boligområdet har nær tilknytning til frilufts- og rekreasjonsområder.

Beliggenhet

Adkomst til området er fra fv 705 ved Kløfta (705-senteret).

 
 

 

Kartpunkt

Kontakt

Arne Rokkones
Ingeniør
E-post
Telefon 952 95 924