Boligtomter i Tydal - Tydal kommune

Boligtomter Tydal kommune

Boligtomter Tydal kommune

Oversikt over kommunens boligtomter 

Søliåsen boligfelt - Et fint utgangspunkt for det gode liv!

 

Søliåsen tomter Ås sentrum

 

Reguleringsplan og bestemmelser for Søliåsen boligfelt

Boligområdet er regulert og klart for utbygging.

Du velger selv fritt hvilken hus leverandør du ønsker å bruke.

Boligområdet har nær tilknytning til frilufts- og rekreasjonsområder.

Beliggenhet

Adkomst til området er fra fv 705 ved Kløfta (705-senteret).

Alle ledige kommunale boligtomter (markert med lilla farge)