Boligtomter i Tydal - Tydal kommune

Boligtomter Tydal kommune

Boligtomter Tydal kommune

Oversikt over kommunens boligtomter 

Søliåsen boligfelt - Et fint utgangspunkt for det gode liv!

Boligområdet er regulert og klart for utbygging.

Du velger selv fritt hvilken hus leverandør du ønsker å bruke.

Boligområdet har nær tilknytning til frilufts- og rekreasjonsområder.

Reguleringsplan og bestemmelser for Søliåsen boligfelt

Beliggenhet

Adkomst til området er fra fv 705 ved Kløfta (705-senteret).