Politikontakt - Tydal kommune

Politikontakt

Politikontakt

Hvem er politikontakt i Tydal?

Rolf Ove Viken er politioverbetjent og politikontakt for Selbu og Tydal  kommune. Han vil i utgangspunktet være tilgjengelig i dalføret en til to ganger i uken.

Hvordan kan jeg få tak i politikontakten?

Ring telefonnummer: 73 89 90 90 til Trøndelag politidistrikt så blir du satt over.

E-post: rolf.ove.viken@politiet.no

Hva kan politikontakten gjøre for meg?

Politikontakten kan gi råd og veiledning.

Ring 112 ved akutte tilfeller, eventuelt politiets operasjonssentral på 02800