Personvernombud Tydal - Tydal kommune

Personvernombud

Personvernombud

Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen til den behandlingsansvarlige eller databehandleren, samt til de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger

Personvernombudet skal også bistå deg med å ivareta dine rettigheter, samt påpeke brudd på regelverket ovenfor den som er ansvarlig. 

Les mer om personvernombudet sine oppgaver på Datatilsynet sine sider.