Overordnede mål - Tydal kommune

Overordnede mål

Overordnede mål

Tydal kommunes overordnede mål. Hentet fra kommunens samfunnsplan

Hovedmål

"Lokalsamfunnet Tydal skal bestå og utvikles på en bærekraftig måte til det beste for bygdas innbyggere, hyttefolk og tilreisende."

Delmål

Delmål 1 - Tydal som lokalsamfunn 

Uavhengig av framtidig kommunestruktur skal Tydal ha:

  • Lokalt tilpassede kommunale tjenester til innbyggerne.
  • Samfunnsutvikling på lokalt nivå.
  • Et levende lokaldemokrati med lokal beslutningsmyndighet.

Delmål 2 - Ei god bygd å bo i

"Trivsel og bolyst skal prege lokalsamfunnet og bidra til en positiv befolkningsutvikling i Tydal."

Delmål 3 - aktiv samfunnsutvikling

"Tydals fortrinn skal utnyttes til å utvikle et moderne og nyskapende lokalsamfunn med arbeid til alle."

Delmål 4 - Ansvarlig naturforvaltning

"Lokale naturressurser skal forvaltes på en bærekraftig måte, med hensyn til areal, miljø og klima."