Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er skatt som betales på grunnlag av verdien av fast eiendom, verdsatt ved takst. Det er eiendommen som er gjenstand for beskatning (er skatteobjekt). Eiendomsskatt for 2019 skrives ut bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnett

Klage

I følge eiendomskattelovens §19, 1. ledd har du rett til å klage på vedtaket innen 6 uker. Klagen sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret i Tydal kommune.

Takst

Taksten på eiendommen gjelder til neste alminnelige taksering. Vanligvis skjer dette etter 10 år. Det er sakkyndig eiendomsskattenemnd i kommunen som fastsetter takstene. Klager på takstene behandles først i sakkyndig nemnd. Hvis klager ikke får medhold, går klagen videre til klagenemnd. Klagenemnda kan prøve alle sider ved taksten, og kan også endre til skatteyters ugunst. 

Skatt

Fastsetting av eiendomsskatten skjer på grunnlag av eiendomsskattetaksten. Taksten står normalt i 10 år, mens kommunestyret årlig bestemmer skattepromille og eventuelt bunnfradrag.

Innbetaling av eiendomsskatt

Faktura for eiendomsskatt sendes ut i to terminer. Selv om du klager på eiendomsskatten skal den betales. Ved medhold i klagen betales tilgodehavende tilbake, mens tilleggsbeløp vil bli innkrevd ved neste faktura.

Viktig:
Alle skriftlige henvendelser merkes med:
Eiendomsskatt, gårds- og bruksnummer, navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer hvor du kan treffes på dagtid.

Åpningstider

Mandag - Fredag 08.00-15.30

Adresse

Tydalsvegen 125, 7590 Tydal

Kontakt

Eiendomsskatt

Post:
Tydal kommune
Eiendomsskattekontor
Tydalsvegen 125
7590 Tydal

Telefon:
Servicekontoret

E-post: postmottak@tydal.kommune.no​​​​​​​