Digital post til deg fra Tydal kommune - Tydal kommune

Digital post til deg

Digital post til deg

Når kommunen ønsker å komme i kontakt med deg, foregår det gjennom digital kommunikasjon. Dette er vedtatt på Stortinget i forvaltningsloven

Tydal kommune jobber aktivt med å digitalisere sine tjenester. Dette er et ledd i vår strategi om bedre service og raskere svar til våre innbyggere, og et viktig ledd i prosessen for døgnåpen kommune.

Altinn

Tydal kommune bruker internettportalen Altinn som meldingstjeneste. I praksis vil det si at dokumenter som kommunen sender til deg vil ligge samme sted som selvangivelse og andre elektroniske dokumenter du får fra det offentlige.

Altinn som meldingsboks

Mange er allerede kjent med muligheten for å lese og levere selvangivelsen i Altinn. På samme sted vil du fremover finne post fra Tydal kommune. I første omgang gjelder dette post fra Næring, kultur og landbruk, men nye tjenesteområder vil komme etter hvert.

Bedre service

Det er vår målsetting at digital utsending av post vil gi bedre service til innbyggere, næringsliv og andre virksomheter gjennom økt elektronisk samhandling. Digitale forsendelser gjør at mottakeren får svaret raskere og at dokumenter er tilgjengelig uavhengig av åpningstid.

Varsling om post

Vi anbefaler at alle som henvender seg til kommunen også logger seg inn i Altinn og registrerer mobilnummer eller e-postadresse for varsling. Du vil da få elektronisk melding umiddelbart når svaret fra kommunen blir sendt ut.

Du kan få brev i posten

Hvis du leser posten i din meldingsboks i Altinn vil den ikke bli sendt på annen måte.

Hvis du derimot ikke har lest posten elektronisk i løpet av 2 dager, vil brevet bli skrevet ut og sendt deg via Posten.

Varslingstjeneste for firma/virksomheter i Altinn

For alle typer virksomheter er det viktig at det blir registrert en varslingstjeneste med mobilnummer eller e-postadresse for varsling når nye meldinger blir mottatt (se Firma - varslingstjeneste).

Tilgang til virksomhetens post i Altinn

Normalt er det daglig leder som er registrert som bruker i Altinn, mens posten håndteres av andre. For å gi tilgang til virksomhetens meldingsboks i Altinn er det nødvendig å gi spesiell tilgang til personer som har denne oppgaven