Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Informasjon om borgerlig vigsel i Tydal kommune

I Tydal kommune kan du gifte deg borgerlig på rådhuset,eller annet egnet areal. Vigsel foregår vanligvis i kommunestyresalen. Tilbudet gjelder for innbyggere i Tydal og er gratis. 

Slik går du fram om du vil gifte deg borgerlig:

1. Prøvningsattest og legitimasjon

Før dere kan gifte dere må dere søke om prøving av ekteskap. Se skatteetatens: Veien til ekteskapet -steg for steg

Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Brudeparet mottar så en prøvingsattest som viser hvorvidt de oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. De som søker digitalt vil få tilsendt prøvingsattesten i Altinn.

Den digitale prøvingsattesten kan videresendes til e-postadressen:postmottak@tydal.kommune.no. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Original prøvingsattest må leveres eller sendes til Tydal kommune før vielsen.

Du kan sende attesten til
Tydal kommune, postmottak
Tydalsvegen 125
7590 Tydal

Eller levere den på
rådhuset, Tydal kommune
Tydalsvegen 125

Etter vigselen

Brudeparet vil få utlevert/ tilsendt midlertidig vigselsattest. Kommunen sender denne til folkeregisteret som utsteder endelig vigselattest. Om du skal endre navn som resultat av vigselen, må du ordne dette selv. Endre navn - Skatteetaten

Om du har endret navn og skal på reise i utlandet, må du sørge for at passet stemmer med navnet på billetten. 

Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt.

Stjørdal lensmannskontor

 

 

Retningslinjer for kommunale vigsler i Tydal kommune:

1. ordfører og varaordfører vier ved borgerlig vigsel i Tydal kommune.

2. vigsel foregår i møterom Øyfjellet (kommunestyresalen), eller annet egnet areal.

3. de som ønsker å gifte seg borgerlig må bestille tid og lokale i kommunens servicekontor. Tidspunkt for vigsler er ukedager mellom kl. 10.00 -15.00 og lørdag kl. 12.00-14.00

4. avtale om slik vigsel må inngås i god tid, senest tre uker i forveien. Det er en forutsetning at brudeparet har innhentet prøvningsattest før avtale inngås.

5. tilbudet er gratis med mindre de som skal gifte seg har spesielle ønsker for pyntingen. Hvordan dette gjøres avtales på forhånd.

6. tilbudet gjøres tilgjengelig for kommunens egne innbyggere. Ordningen evalueres etter ett år, eller ved behov.

Kommunestyret har i møte 9.11.2017 vedtatt retningslinjer for borgerlig vigsel i Tydal kommune.