Tydal Næringsselskap AS - Tydal kommune

Tydal Næringsselskap AS

Tydal Næringsselskap AS

Tydal Næringsselskap AS har fra 15.05.2024 overtatt arbeidet med næring i Tydal. 

Tydal kommune kjøper denne tjenesten av Tydal Næringsselskap AS, og henvendelser gjøres direkte til næringsselskapet.

Søknader til næringsfondet og omdømmefondet:

Søknadsskjema finner du her:

tydal.kommune.no - næring - støtteordninger

Tydal Næringsselskap AS jobber med egen nettside - link til denne kommer her.

Kontaktinfo:

Daglig leder: Torbjørn Berg Strømstad

Telefon: 915 18 723

e-post: torbjorn@tyns.no

Hjemmeside: (under utvikling)

Adresse: Kløftvegen 1, 7590 Tydal