Omdømmefond - Tydal kommune

Omdømmefond

Omdømmefond

Tydal kommune mottar årlige konsesjonsavgifter, hvor en andel av disse blir avsatt til næringsfond og omdømmefond

Omdømmefondet er et kultur og idrettsfond. Fondet søker å bidra til økt bolyst, støtte til kultur og idrettsarrangementer og ellers støtte til tiltak som bidrar til å øke kommunens omdømme. Det avsettes kr. 300.000,- til fondet hvert år. Kommunens kulturplan er retningsgivende for bruk av midlene.

Det kan søkes fortløpende til fondet.

Søknadsskjema

Kommunedelplan for kultur 2012-2026 (PDF, 12 MB)