Omdømmefond - Tydal kommune

Omdømmefond

Omdømmefond

Tydal kommune mottar årlige konsesjonsavgifter, hvor en andel av disse blir avsatt til næringsfond og omdømmefond

Omdømmefondet er et kultur og idrettsfond. Fondet søker å bidra til økt bolyst, støtte til kultur og idrettsarrangementer og ellers støtte til tiltak som bidrar til å øke kommunens omdømme. Det avsettes kr. 300.000,- til fondet hvert år.  Vedtekter med standardvilkår for Tydal kommunes næringsfond sammen med Kommunens kulturplan er retningsgivende for bruk av midlene.

Det kan søkes fortløpende til fondet.

Søknadsskjema

Kommunedelplan for kultur 2012-2026 (PDF, 12 MB)

Vedtekter med standardvilkår for Tydal kommunes næringsfond (DOCX, 20 MB)