Næringsareal - Tydal kommune

Næringsareal

Næringsareal

Tydal kommune har tilgang på, og kan videreformidle kontakt for  ledig næringsareal til flere typer formål

Tydal kommune har ervervet ei tomt som er ferdig regulert til datalagringssenter. 

neadatacenter.no

Ta kontakt med Tydal kommune for nærmere informasjon:

Telefon 73 81 59 00

E-post: postmottak@tydal.kommune.no