Lønnstilskudd for bedrifter - sommerjobb for skoleungdom i Tydal kommune - Tydal kommune

Lønnstilskudd for bedrifter - sommerjobb for skoleungdom i Tydal kommune

Lønnstilskudd for bedrifter - sommerjobb for skoleungdom i Tydal kommune

Ordning for bedrifter som ønsker å tilsette skoleungdom i sommerjobb

Formålet med ordningen er at ungdom skal få mulighet til å få noe arbeidserfaring, kunnskap om arbeidslivet, tilnærme seg arbeidslivet gjennom å søke en jobb og være i et ansettelsesforhold med de goder og plikter det innebærer.

Tydal kommune kan gi lønnstilskudd til bedrifter som ønsker å være en del av denne ordningen.

  • bedrifter kan søke om å få refundert inntil 50 % av lønnsutgiftene, inntil 83, - pr. time, for inntil 2 ungdommer pr. bedrift.
  • bedriften administrerer arbeidsforholdet med utlysning, intervju, ansettelse og arbeidsavtale.
  • det kan gis tilskudd til lønnsmidler for inntil 112,5 timer pr. skoleungdom.
  • bedriften har arbeidsgiveransvar, er ansvarlig for sosiale utgifter og foretar lønnsutbetaling.
  • Ordningen gjelder for ungdom mellom 15 og 20 år – årskullene 2003 – 2008.
  • lønnstilskudd utbetales i etterkant av arbeidsforholdet ved mottatt kopi av arbeidsavtale og lønnsslipp, senest 23. august.

I tillegg har Trøndelag fylkeskommune lyst ut 300 ukelønner/tilskudd a 7000 kr til sommerjobb for skoleungdom i alderen 15 – 20 år. Det er kommunen som søker på vegne av lokalt næringsliv eller egne kommunale etater. Du kan lese mer om ordningen her Trøndelagfylke/sommerjobb.

Tydal kommune kan søke på til sammen 10 ukelønner, ved mange søknader vil bedrifter innen reiselivsnæring bli prioritert i tillegg til kommunale tjenester med rekrutteringsutfordringer.

Det skal brukes samme søknadsskjema for begge ordningene, skriv som kommentar hvis du søker på tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune.

Søknadsskjema for bedrifter