Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement - Tydal kommune

Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Om du ønsker å skjenke alkohol mot betaling i et selskap må du søke om skjenkebevilling. Det er ulike skjenkebevillinger for åpent og lukket arrangement.

Når trenger du skjenkebevilling for et enkeltarrangement?

  • du skal servere alkohol mot betaling i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer - Da må du søke om ambulerende skjenkebevilling
  • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område - Da må du søke om en enkelt bestemt anledning

Når trenger du ikke å søke om skjenkebevilling?

Du trenger ikke å søke om skjenkebevilling om du har et privat arrangement (for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer), og gjestene har med seg alkohol eller du serverer alkohol uten å ta betaling.

Hvilke krav må du oppfylle?

  • bevillingssøker må være fylt 20 år
  • du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen
  • styrer/skjenkeansvarlig må være fylt 20 år

Hva koster det?

4.1 Salg- og skjenkebevilling av alkoholholdig drikk og serveringsbevilling
Salg- og skjenkebevilling av alkoholholdig drikk og serveringsbevilling Enhet 2023 2024
Etablererprøve for serveringssted (§ 7 forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted) pr. gang 400 400
Kunnskapsprøve i alkoholloven for daglig leder og stedfortreder (kap. 5 i alkoholforskriften) pr. gang 400 400
Behandling av søknader om ambulerende skjenkebevilling og søknader for en enkeltanledning (§ 6-2 i alkoholforskriften) pr. søknad inntil kr 360 360
Salg- og skjenkebevilling av alkohol kan gis maks fire år om gangen. Bevillingsgebyret er etter omsetningen av salg og skjenking pr. vareliter pr. år for drikk i gruppe 1, 2 og 3. (Betalingssatsene reguleres iht. § 6-2 i alkoholforskriften)

Slik søker du

Søknadsskjema - skjenkebevilling for arrangement

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er ca 3 uker. 

Hvordan får du svar?

Svar sendes pr. post eller epost. Faktura blir ettersendt.

Lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder