Salgsbevilling - Tydal kommune

Salgsbevilling

Salgsbevilling

Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Hvordan få salgsbevilling?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Slik søker du

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. 

Vedlegg til søknad:

  • firmaattest
  • aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
  • opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
  • adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
  • målsatt tegning over utsalgsarealet
  • bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven. 
  • eventuell kjøpekontrakt

Du finner oversikt over alle vedlegg i søknadsskjemaet.

Søknadsskjema - salgsbevilling

Pålogging: MinID eller BankID. Trenger du hjelp, se her 

 

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Hva koster det?

4.1 Salg- og skjenkebevilling av alkoholholdig drikk og serveringsbevilling
Salg- og skjenkebevilling av alkoholholdig drikk og serveringsbevilling Enhet 2022 2023
Etablererprøve for serveringssted (§ 7 forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted) pr. gang 400 400
Kunnskapsprøve i alkoholloven for daglig leder og stedfortreder (kap. 5 i alkoholforskriften) pr. gang 400 400
Behandling av søknader om ambulerende skjenkebevilling og søknader for en enkeltanledning (§ 6-2 i alkoholforskriften) pr. søknad inntil kr 360 360
Salg- og skjenkebevilling av alkohol kan gis maks fire år om gangen. Bevillingsgebyret er etter omsetningen av salg og skjenking pr. vareliter pr. år for drikk i gruppe 1, 2 og 3. (Betalingssatsene reguleres iht. § 6-2 i alkoholforskriften)

 

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder.