Alkoholpolitisk handlingsplan med lokale retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger - Tydal kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan med lokale retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger

Alkoholpolitisk handlingsplan med lokale retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger

Alkoholpolitisk handlingsplan tar utgangspunkt i kommunens ansvar etter alkoholloven. 

Alkoholloven gir kommunene ansvar for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger, og for å føre kontroll med og iverksette sanksjoner mot salgs- og skjenkestedene ved eventuelle avvik. All omsetning av alkoholholdig drikk krever særskilt offentlig tillatelse (bevilling).

Kommunens behandling av bevillinger regulerer tilgjengeligheten av alkohol ved å bestemme hvor og når det kan skjenkes og selges alkohol, og hvem som kan drive slik virksomhet.

Alkoholpolitisk handlingsplan med lokale retningslinjer - Tydal kommune (PDF, 394 kB)