Nedgravde oljetanker - Tydal kommune

Nedgravde oljetanker

Nedgravde oljetanker

En stor del av tankene er ståltanker lagt ned på 1960- og 70-talet. Tankene og tilkoplet rørsystem blir utsatt for både innvendig og utvendig rust.

De mest alvorlige problemene oppstår ved forurensning av grunn og vannressurser, men innemiljø i hus kan også bli skadelidende ved lekkasjer fra slike tanker.

Du som eier en tank har  ansvar for at tanken er i forsvarlig stand og kan brukes slik at forurensning blir unngått for forurensning som måtte oppstå fra tanken, og for kostnadene ved å rydde opp.

Siden Tydal kommune ikke har vedtatt noen lokal forskrift, gjelder forurensningsloven § 7. Selv om det for tanker i Tydal ikke er et krav om at de tømmes og graves opp, anbefaler vi at dette gjøres fordi det normalt vil være det beste tiltaket for å forebygge utlekking og forurensning. Arbeidet må utføres på en slik måte at det ikke utgjør noen fare for forurensning. Dette krever at den som gjør jobben har tilstrekkelig kompetanse på feltet.

I en tank som skal tømmes vil den restoljen som hentes ut av tanken være farlig avfall, og skal leveres til lovlig avfallsmottak. Virksomheter som tømmer og reingjør oljetanker, plikter å deklarere dette farlige avfallet ved levering til avfallsmottaket. 

Les mer om nedgravde oljetanker på miljødirektoratets sider med ofte stilte spørsmål om temaet.