Fremmede arter

Fremmede arter

Hagelupin, Lupinus polyphyllus, sprer seg raskt i hele Norge og vi i Tydal er også berørt av dette. Særlig langs fylkesvegen og langs noen sideveger. Lupin har nitrogenfikserende rotknoller og har derfor små krav til voksestedet. Der lupinen allerede finnes vil derfor jordas næringsinnhold gradvis øke, og på lang sikt fører det til at andre arter fortrenges til fordel for nitrogenkrevende og ofte mer konkurransesterke arter. 

For oppsamling av lupin sommeren 2020 er det satt opp en container på utsiden av gjenvinningsstasjonen på Berggardsmyra.