Informasjon om kulturskolens tilbud, søknadsfrister og egenbetalinger - Tydal kommune

Kulturskole tilbud, søke, endre eller si opp plass

Kulturskole tilbud, søke, endre eller si opp plass

Hvem kan søke å få tilbud i kulturskolen, hvilke tilbud og hvordan endrer eller sier opp plass.

Hvem kan søke og få tilbudet?

Skolen er åpen for alle barn og unge i grunnskolen. Det kreves ingen forkunnskaper for opptak i kulturskolen. Elever i 2. og 3. klasse kan søke om opptak innen lek og rytme. Elever fra og med 4. klasse kan søke om opptak innen alle tilbud i kulturskolen. Elever som går ut av grunnskolen må søke spesielt dersom de ønsker et tilbud videre. Det tas forbehold om at kommunen kan skaffe lærere som har kompetanse innen de enkelte tilbud. 

Søknadsfrist

Hovedinntaket for hver høst med søknadsfrist 1. mai. Dersom det er ledig kapasitet, kan elever få innvilget søknad om tilbud i kulturskolen ved 2. termin (etter jul). Skolen tar normalt ikke inn elever midt i en termin. 

Hva tilbyr vi?

 • slagverk
 • gitar
 • bassgitar (el-bass)
 • piano
 • torader
 • sang
 • drama
 • lek og rytme/ samspill 2.-3. klasse
 • samspill/band
 • el-orgel/keyboard
 • video- og lydproduksjon
 • kunst (det jobbes med kursrekke)

Slik søker du

Søknadsskjema

Hva koster det?

1.3 Kulturskole
Kulturskole Enhet 2023 2024
Egenbetaling pr. tilbud pr. år 2900 2900
 • leie av instrument er satt til kr 200,- per år
 • søsken får 25% reduksjon
 • faktura sendes ut 1 gang pr. halvår

 

Skoleruten

Vi følger skoleruten

Endre eller si opp plass i kulturskolen

Dersom du ønsker å endre tilbud eller si opp tilbudet i kulturskolen må du gjøre dette elektronisk og innen søknadsfristen som er 1. mai.

Endre eller si opp plass i kulturskolen