Kulturmidler - Tydal kommune

Kulturmidler

Kulturmidler

Innenfor årlige budsjettrammer vil det bli gitt kulturmidler til lag og organisasjoner i Tydal etter søknad

Kulturmidlene er rene driftsmidler, som lagene disponerer fritt. Søknadsfrist i april hvert år. Dato går fram av utlysningstekst som kunngjøres på kommunens nettsider og i Selbyggen.

Alle søknader må ha følgende vedlegg for å bli vurdert:

  •  årsmelding og regnskap for foregående år
  •  aktivitetsplan og budsjett for inneværende år

Lag og organisasjoner særlig rettet mot barn og ungdom vil bli prioritert.

Det gis ikke støtte til arrangement og enkeltstående prosjekt. Lag og organisasjoner som vil søke støtte til enkeltarrangement eller større prosjekt, oppfordres til å søke næringsfondet/omdømmefondet.

Søknad om kulturmidler behandles av det politiske utvalg som til enhver tid har kulturmidler på sitt budsjett.

Søknadsskjema

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler (PDF, 131 kB)