Den kulturelle spaserstokken - Tydal kommune

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er en tilskuddsordning, som skal bidra til å gi eldre bedre tilgang på profesjonell kunst- og kulturformidling innen alle sjangre, på arenaer der de befinner seg i dagliglivet.

Ordningen inkluderer ikke tilskudd til bevertning, investeringer, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling.

Organisasjoner i Tydal kommune, som planlegger å arrangere kulturelle arrangementer i tråd med kriteriene for DKSS, kan søke Tydal kommune om tilskuddsmidler.

Søknadskjema 

Søknadsfrist: hele året