Rekreasjon- og isfiskeløyper for snøscooter er stengt for utenbygdsboende

Tydal kommune har bestemt at snøscooterløypene er stengt for utenbygdsboende. Dette som et tiltak for å forebygge smitte av koronaviruset.

Se mer informasjon om stengte rekreasjon- og isfiskeløyer

Snøscooterløyper