Snøscooterløyper - Tydal kommune

Status for snøscooterløyper pr. 22.12.2022

Alle snøscooterløyper er stengt inntil løypene er merket og kommunen har kunngjort åpning på hjemmesiden.  Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Tydal kommune, Trøndelag

 

Snøscooterløyper

Snøscooterløyper

Det er etablert flere turløyper for snøscooter i Tydal

Kart

Interaktivt kart over snøscooterløyper. Grønn = Åpen . Rød = Stengt.

Avstikker på sjøene er ikke merket i det interaktive kartet.

Kart over alle snøscooterløyper og parkeringsplasser - inklusive avstikkere på sjøene. (pdf) (PDF, 3 MB)

Løyper

NB! Løypene kan stenges på kort varsel dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig. Stenging/endringer kunngjøres på kommunens hjemmeside, facebookside, scooterlisens.no og i løypene.

Løypeavgift

Alle løyper krever løypekort. Du må sette deg godt inn i bestemmelsene før du ferdes i løypene. 

Isfiskeløyper krever at du har fiskekort i tillegg til løypekort. Dette gjelder løypa til Esandsjøen og strekningen fra Nesjøen til Nedre Broksjøen. Alle andre løyper dekkes av Tydalskortet.

Du kan enten betale til vippsnummer 514780 (Løypeavgift Tydal), eller via internett i lenken under. Merk med navn og dato hvis du betaler med vipps. 

Løypekort/ scooterlisens kjøpes her Her kan du også kjøpe kort til Gauldalsløypa.

Medlemmer i Tydal snøscooterklubb får rabatterte sesongkort solgt via klubben kan kjøpes her

Løypekort/scooterlisens, Inatur kjøpes her

Fiskekort kjøpes her

Forskrifter

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Tydal kommune, Trøndelag