Vannmåler - Tydal kommune

Vannmåler

Vannmåler

Klikk for stort bilde

Hvordan får jeg vannmåler?

Eiendommer som ønsker å installere vannmåler, bestiller og bekoster selv installasjon. Montering av vannmåler skal utføres av autorisert rørlegger som melder installasjonen til Tydal kommune på skjema

Vannmålermelding

eller som fås ved henvendelse til Tydal kommune, servicekontoret.

Inntil Tydal kommune mottar vannmålermelding beregnes forbruksgebyr som tidligere. Avlesning av målt forbruk foretas 2 ganger pr. år. Du vil få tilsendt varsel når tid for avlesning nærmer seg. Du betaler forbruk for målt mengde.

Skjema for avlesning av din vannmåler finner du her:

Vannmåleravlesning

For abonnenter tilknyttet offentlig avløpsnett gjelder at avløpsmengden regnes lik vannmengde.

Installasjon og bruk av vannmåler

Vannmåler plasseres frostfritt på lett tilgjengelig sted for avlesning. Den skal monteres foran første avstikker og ved innvendig hovedstengeventil. På hver side av vannmåleren skal det monteres en stengeventil med samme dimensjon som ledningen. Vannmåleren må være lett utskiftbar, og der det er flere inntak skal vannmåler monteres på alle. Det skal tilrettelegges for installasjon av vannmåler i alle nye bygg.

Kommunen kan kreve kontroll av vannmåleren. Mangler måleravlesning etter 2 purringer foretar kommunen avlesning. Det beregnes da avlesningsgebyr som fremgår av prislisten.

3.1.1 Vanngebyr forbruk
Forbruksbebyr for vann Volum Enhet 2021
Bolig 0 – 70 m² BRA -stipulert mengde 160 m³ pr. år 21,50
Bolig 71 – 350 m² BRA -stipulert mengde 250 m³ pr. år 21,50
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig)-stipulert 550 m³ pr. år 21,50
Gård (Driftsbygg og hovedbolig) -stipulert 400 m³ pr. år 21,50
Gård (Hovedbolig og kårbolig u/driftsbygg) -stipulert 400 m³ pr. år 21,50
Fritidsbolig -stipulert mengde 100 m³ pr. år 21,50
Arealavhengig gebyr for produksjon/næringsbygg, off. bygg, varehus og kontor beregnes etter flg. formel BRA x 2,5 pr. år 21,50
Vaskeplass -stipulert mengde 1000 m³ pr. år 21,50
Svømmebasseng -stipulert mengde 250 m³ pr. år 21,50
Forbruksgebyr – målt mengde (måleravlesing) måles/m³ pr. år 21,50
Vann fritt salg måles/m³ pr. år 70
Avlesningsgebyr for vannmåler pr. år 1200
Frakoplingsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125
Tilknytningsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125
Engangsgebyr for tilknytning av vann pr. år 50000

Priser er inkl. mva

Når vannmåler er installert og eiendommen betaler etter målt vannforbruk, kan ikke abonnenten i ettertid velge å betale etter stipulert forbruk.

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer Tydal kommune