Vannmåler - Tydal kommune

Vannmåler

Vannmåler

Hvordan får jeg vannmåler?

Eiendommer som ønsker å installere vannmåler, bestiller og bekoster selv installasjon. Montering av vannmåler skal utføres av autorisert rørlegger som melder installasjonen til Tydal kommune på skjema:

Vannmålermelding

Inntil Tydal kommune mottar vannmålermelding beregnes forbruksgebyr som tidligere. Avlesning av målt forbruk foretas 2 ganger pr. år. Du vil få tilsendt varsel når tid for avlesning nærmer seg. Du betaler forbruk for målt mengde.

For abonnenter tilknyttet offentlig avløpsnett gjelder at avløpsmengden regnes lik vannmengde.

Installasjon og bruk av vannmåler

Vannmåler plasseres frostfritt på lett tilgjengelig sted for avlesning. Den skal monteres foran første avstikker og ved innvendig hovedstengeventil. På hver side av vannmåleren skal det monteres en stengeventil med samme dimensjon som ledningen. Vannmåleren må være lett utskiftbar, og der det er flere inntak skal vannmåler monteres på alle. Det skal tilrettelegges for installasjon av vannmåler i alle nye bygg.

Kommunen kan kreve kontroll av vannmåleren. Mangler måleravlesning etter 2 purringer foretar kommunen avlesning. Det beregnes da avlesningsgebyr som fremgår av prislisten.

3.1.1 Vanngebyr forbruk 1. halvår 2022
Forbruksbebyr for vann Volum Enhet 2022 2023
Bolig 0 – 70 m² BRA -stipulert mengde 160 m³ pr. år 22,50 22,50
Bolig 71 – 350 m² BRA -stipulert mengde 250 m³ pr. år 22,50 22,50
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig)-stipulert 550 m³ pr. år 22,50 22,50
Gård (Driftsbygg og hovedbolig) -stipulert 400 m³ pr. år 22,50 22,50
Gård (Hovedbolig og kårbolig u/driftsbygg) -stipulert 400 m³ pr. år 22,50 22,50
Fritidsbolig -stipulert mengde 100 m³ pr. år 22,50 22,50
Arealavhengig gebyr for produksjon/næringsbygg, off. bygg, varehus og kontor beregnes etter flg. formel BRA x 2,5 pr. år 22,50 22,50
Vaskeplass -stipulert mengde 1000 m³ pr. år 22,50 22,50
Svømmebasseng -stipulert mengde 250 m³ pr. år 22,50 22,50
Forbruksgebyr – målt mengde (måleravlesing) måles/m³ pr. år 22,50 22,50
Vann fritt salg måles/m³ pr. år 70 70
Avlesningsgebyr for vannmåler pr. år 1500 1500
Frakoplingsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125 3125
Tilknytningsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125 3125
Engangsgebyr for tilknytning av vann pr. år 50000 50000

Priser er inklusive moms

Når vannmåler er installert og eiendommen betaler etter målt vannforbruk, kan ikke abonnenten i ettertid velge å betale etter stipulert forbruk.

SMS-varsling

Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre. Du registrerer avlesningen ved å svare på meldingen (sms).

Varslingssystemet er integrert i vår fagsystem for kommunale eiendomsgebyr som gjør at kommunen raskt kan varsle rett person i forhold knyttet til eiendommer i kommunen. Vi varsler Eierrepresentant og eller regningsmottaker eller kontaktperson med knytning til eiendommen.

I forbindelse med vannmåleravlesning har vi mulighet til å overstyre utsendelse av SMS. Dvs vi vil for enkelte eiendommer kun sende ut avlesningskort. I tillegg vil det bli sendt ut avlesningskort der hvor vi ikke finner mobilnummer.

Her kan du legge inn vannmåleravlesningen hvis du ikke får til å svare på tilsendt sms. Leseav.no

Ved feil

Hvis du mottar en sms som du mener ser sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne. I tillegg må den som mottar en feilsendt sms sjekke sine opplysninger i de offentlige register og 1881.

Løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog. Det er ingen manuell oppfølging

Kan vi nå deg?

Det finnes 2 ulike registre man kan velge å registrere seg i for at vi skal nå deg (Her kan du også kontrollere om du allerede er registrert). I tillegg gjør vi et siste forsøk ved å gjøre oppslag på 1881.no

  1.  www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon. I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.
  2.  www.varslemeg.no som er et tilleggsregister kun koblet opp mot Varsling24 og kommunens varslingssystem

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no
da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller evt. det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på www.leseav, eller som du oppgir på svarslippen.

Har du spørsmål ta kontakt med servicekontoret på telefon 73 81 59 00 eller e-post: postmottak@tydal.kommune.no

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer Tydal kommune