Fritidskontakt/ avlastning - Tydal kommune

Fritidskontakt/ avlastning

Fritidskontakt/ avlastning

Hva gjør en fritidskontakt?

Som fritidskontakt (det som før het støttekontakt) vil du bidra til at personer med ulike utfordringer får en meningsfylt fritid og et mer sosialt liv. En fritidskontakt hjelper personen til å styrke hans eller hennes fritidsinteresser og sosiale nettverk.

  • vi trenger fritidskontakter som kan jobbe innen rus og psykiatri, samt med fysiske og psykiske funksjonshemninger. Våre tjenestemottakere er barn, ungdom og voksne med ulik grad av behov for tilrettelegging.
  • alkohol og andre rusmidler skal ikke nytes i samvær med deltaker.
  • arbeidstiden er primært ettermiddag og kveld, men noe dagarbeid og helgearbeid kan også være aktuelt.
  • fritidskontakter får timegodtgjørelse av kommunen og kjøregodtgjørelse etter avtale.

Hvem kan bli fritidskontakt?

  • du bør være sosialt engasjert, ha evne til å sette i gang aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker
  • du bør være en god rollemodell, være trygg på deg selv og ha evnen til å samarbeide
  • det er ingen krav til fagutdanning for å være fritidskontakt, med det legges stor vekt på personlig egnethet
  • førerkort klasse B
  • gode norskkunnskaper
  • politiattest kreves for alle nye fritidskontakter 

Interesser, alder, kjønn og personlighet er viktig når vi prøver å koble riktig fritidskontakt og deltaker sammen. Derfor vil vi gjerne vite mest mulig om hva du liker å gjøre.

For å skape stabilitet for deltakeren, bør du kunne binde deg for minst ett år.

Slik søker du

Send e-post postmottak@tydal.kommune.no eller ring oss 73 81 59 00, dersom du ønsker å bli fritidskontakt. Si litt om hvorfor du ønsker å bli fritidskontakt og legg gjerne ved en CV.

Hva skjer videre?

Hvis du er en av de fritidskontaktene vi ser at vi har behov for, vil vi ta kontakt for å avtale et intervju. Når dette er gjennomført vil referanser bli sjekket og din personlige egnethet vurdert. Det vil variere hvor lang tid det tar før du får tilbud om oppdrag utfra kommunens behov og dine kriterier for å være fritidskontakt.

Trenger du fritidskontakt finner du informasjon om hvordan du søker her.