Få fritidskontakt - Tydal kommune

Få fritidskontakt

Få fritidskontakt

Hva tilbyr vi?

En fritidskontakt (det som før het støttekontakt) tilbyr bl.a. sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter. ​​​​​​Fritidskontakten kan bli med deg og gå tur, gå på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. Hjelpen blir gitt ut fra dine behov. 

Formålet med en fritidskontakt er at du som søker skal få en meningsfylt fritid sammen med andre. 

Fritidskontakt kan gis på to måter

  • individuell fritidskontakt 
  • deltakelse i en aktivitetsgruppe som f.eks. håndarbeid, fotball, håndball og bowling

Fritidskontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får tilbud om veiledning fra fagfolk.

Hvem kan få tilbudet?

Du må være sosialt isolert, ha vansker med komme i kontakt med andre eller trenge ledsager for å komme deg ut.

Slik søker du

Det er ingen søknadsfrist, søknader blir behandlet fortløpende av forvalterkontoret i Værnesregionen.

Søknadsskjema

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men utgifter til aktiviteter dekker du selv.

Du kan ha rett på ledsagerbevis, som gjør at  fritidskontakten din får gratis inngang på steder som godtar ledsagerbevis.

Har du lyst til å bli fritidskontakt?