Tydal barnehage

Tydal barnehage

I Tydal har vi en kommunal barnehage. Barnehagen har to avdelinger, begge lokalisert i Ås sentrum. Vi har full barnehagedekning

Avdeling Soria Moria er fortrinnsvis for barn i alderen 0-2 år og Trollstuggu er for barn som er mellom 3 - 5 år. Vi er fleksible i forhold til at noen kan gå lengre på 0 - 2 år eller begynne før på 3-5 år. Dette vurderes i samråd med foreldrene utifra barnets behov og utvikling. 

 

Barnehagen er stengt til og med 13.04.20, med mulighet for forlengelse. 

 

Fritak fra foreldrebetaling barnehage og skolefritidsordning (SFO)

Regjeringen har besluttet at foreldre/foresatte ikke skal betale for barnehage og SFO i den perioden tjenesten er stengt.

Tydal kommune har bestemt at foreldrebetaling for mars betales som normalt og perioden det er stengt vil komme som fratrekk i faktura for april. Foreldrebetalingen skjer etterskuddsvis og fratrekket vil da kommer på faktura som betales i mai. Mer informasjon kommer så fort det gjøres endringer eller oppdateringer kommer fra sentrale myndigheter.  

Åpningstider

Mandag - fredag 06.45 - 16.30

Kartpunkt

Kontakt

Unni Veiseth
Leder
E-post
Telefon 415 57 059