Søk barnehageplass - Tydal kommune

Søk barnehageplass

Søk barnehageplass

Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars

Du kan også søke plass hele året, men for å få et mer "forutsigbart" barnehageopptak oppfordrer vi alle som vet de trenger barnehageplass i løpet av perioden august 2024 t.o.m. mai 2025 om å søke til hovedopptaket. Barnehagen har ikke oppstart av nye barn i perioden juni, juli t.o.m. medio august, og i desember. Ved søknad utenfor hovedopptak er en ikke garantert plass fra ønsket startdato. 

Nytt barnehageår starter 15 august 2024, men barnehagen har planleggingsdager 15. og 16. august. Barna starter opp mandag 19. august. 

Slik søker du

Du søker barnehageplass elektronisk i foreldreportalen Vigilo barnehage, og må registrerer en søknad for hvert barn.

For å søke må du logge på med elektronisk ID via ID-porten (MinID, BankID, BankID på mobil o.l.).

Vi gjør oppmerksom på at det er Chrome som må benyttes som nettleser når du skal søke barnehageplass. Det er dessverre ikke mulig å komme inn på skjemaet ved bruk av Safari eller Internet Explorer.​ 

Søk barnehageplass

Ta kontakt med styrer Unni Veiseth om du har spørsmål knyttet til søknaden. 

Tilbud om plass

Vi sender ut tilbud om plass til e-postadressen du oppga i søknaden. Klikk på lenken i e-posten for å svare på tilbudet. Husk at du må logge deg på vi ID-porten. 

Frist for å svare er 8 dager. Svarer du ikke innen fristen mister du plassen. 

Endre eller si opp plass

Du må logge inn i foreldreportalen for å endre eller si opp plassen.

Endre eller si opp plass

Klage

Du har rett til å klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket. 

Klagen skal være skriftlig og sendes Tydal kommune. Kommunen vil undersøke saken og hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledig etter at søkere med prioritet etter barnehageloven § 13 er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold skal kommunen sende klagen til klageinstansen.

Les mer om saksbehandling og klagerett her: 

Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage