Søk om lavere pris på grunn av lav inntekt - Tydal kommune

Søk om lavere pris på grunn av lav inntekt

Søk om lavere pris på grunn av lav inntekt

Du får ikke automatisk lavere pris for barnehagen dersom du har lav inntekt. Du må søke om å få redusert foreldrebetaling, og du må sende søknad om redusert foreldrebetaling hvert år.

Hvem kan søke om å få redusert foreldrebetaling?

Husholdninger med samlet brutto årsinntekt under 574.750,- kr. (gjelder barnehageåret 2020/2021) kan søke om redusert pris. 

Husholdninger med 2, 3, 4, og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, med samlet brutto årsinntekt under kr 566 100,- (gjelder barnehageåret 2020/2021) kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke. 

For barnehageåret 2020/2021 gjelder gratis kjernetid for barn som er født i 2015, 2016, 2017 og 2018.

 

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktig kapital- og personinntekt.

  • en husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere
  • som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. 

Bor ikke et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. juni for å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra og med august. Søknader som kommer inn etter 15. juni vil bli behandlet i august, og vil gjelde fra september. 

Du kan søke gjennom hele året, et vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid vil normalt gjelde fra måneden etter at fullstendig søknad er mottatt. 

Slik søker du

1. Finn frem relevant dokumentasjon:

Du må legge ved siste tilgjengelig skattemeldingen til de som skal være med i beregning av inntekt. Hvis inntekten er annerledes enn det som fremkommer i skattemeldingen, må du også legge ved dokumentasjon som viser dette. Det kan være kopi av lønnslipp eller utbetalinger fra NAV som f.eks. overgangsstønad.

Du kan laste opp dokumentasjonen som filer i søknadsskjemaet eller ettersende kopier pr. post. Vi kan ikke behandle søknaden før vi får dokumentasjon på inntekt fra hele husstanden. 

2. Søknad skjer via barnehageportalen Vigilo. 

Pålogging via nett

For å logge på via nettleser (det anbefales å bruke Google Chrome)

  • gå inn på vigilo.no
  • velg “Logg inn OAS”
  • velg din kommune
  • logg inn med ID-porten

 

 

Hva skjer videre?

Når søknaden er behandlet får du et brev som sier hvor mye du skal betale for barnehageplassen.