Priser og betaling - Tydal kommune

Priser og betaling

Priser og betaling

Det kreves foreldrebetaling for 11. måneder i året, med juli som betalingsfri måned. Betalingen skjer etterskuddsvis og det vil derfor ikke være barnehageregning med betalingsfrist i august. 

Betalingssatser: pris per måned

Betalingssatser
Dager pr. uke Priser pr 01.01.2021
5 dager i uka (100 %) 3230,-
4 og 5 dager i uka (90 %) 2907,-
4 dager i uka (80 %) 2584,-
3 dager i uka (60 %) 1938,-

 

Matpenger:

Matpenger
Dager pr. uke Priser pr. 01.01.2021
5 dager i uka (100 %) kr. 325
4 og 5 dager i uka (90 %) kr. 293,-
4 dager i uka ( 80 %) kr. 260,-
3 dager i uka (60 %) kr. 195,-

 

Hvem kan få redusert  barnehagepris?

Søskenrabatt

Hvis du har flere barn i barnehagen får du automatisk søskenrabatt.

Du får 30% rabatt for barn nr. to, og 50% for barn nr. tre eller flere.  

Det gis ingen søskenrabatt for matpenger.

 

Hvis husholdningen har lav inntekt

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke redusert pris. Inntektsgrense er samlet brutto årsinntekt under kr. 592 166,- (gjelder barnehageåret 2021/2022).

Gratis kjernetid

Er familiens inntekt lavere enn 583 650 kroner (gjelder barnehageåret 2021/2022) og barnet er 2, 3, 4, eller 5 år, vil du også få 20 timer gratis plass i uka. Barn med utsatt skolestart har samme rettighet. 

Søk om lavere pris og gratis kjernetid.