Priser og betaling - Tydal kommune

Priser og betaling

Priser og betaling

Det kreves foreldrebetaling for 11. måneder i året, med juli som betalingsfri måned. Betalingen skjer etterskuddsvis og det vil derfor ikke være barnehageregning med betalingsfrist i august. 

Betalingssatser: pris per måned

Betalingssatser
Dager pr. uke Priser pr 01.01.2023
5 dager i uka (100 %) kr. 2500,-
4 og 5 dager i uka (90 %) kr. 2250,-
4 dager i uka (80 %) kr. 2000,-
3 dager i uka (60 %) kr. 1500,-

 

Matpenger:

Matpenger
Dager pr. uke Priser pr. 01.01.2023
5 dager i uka (100 %) kr. 325,-
4 og 5 dager i uka (90 %) kr. 293,-
4 dager i uka ( 80 %) kr. 260,-
3 dager i uka (60 %) kr. 195,-

 

Hvem kan få redusert  barnehagepris?

Søskenrabatt

Hvis du har flere barn i barnehagen får du automatisk søskenrabatt.

Du får 30% rabatt for barn nr. to, og 50% for barn nr. tre eller flere.  

Det gis ingen søskenrabatt for matpenger.

 

Hvis husholdningen har lav inntekt

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke redusert pris. Inntektsgrense er samlet brutto årsinntekt under kr. 550 000,- (fra 1.01.2023).

Gratis kjernetid

Er familiens inntekt lavere enn 598 825 kroner  og barnet er 2, 3, 4, eller 5 år, vil du også få 20 timer gratis plass i uka. Barn med utsatt skolestart har samme rettighet. 

Søk om lavere pris og gratis kjernetid.