Priser og betaling - Tydal kommune

Priser og betaling

Priser og betaling

Det kreves foreldrebetaling for 11. måneder i året, med juli som betalingsfri måned. Betalingen skjer etterskuddsvis og det vil derfor ikke være barnehageregning med betalingsfrist i august. 

Betalingssatser: pris per måned

Betalingssatser
Dager pr. uke Priser fra 01.01.2024 Priser fra 01.08.2024
5 dager i uka (100 %) kr. 2500,- kr. 1000,-
4 og 5 dager i uka (90 %) kr. 2250,- kr. 900,-
4 dager i uka (80 %) kr. 2000,- kr. 800,-
3 dager i uka (60 %) kr. 1500,- kr. 600,-

 

Matpenger:

Matpenger
Dager pr. uke Priser fra 01.01.2024
5 dager i uka (100 %) kr. 175,-
4 og 5 dager i uka (90 %) kr. 157,50,-
4 dager i uka ( 80 %) kr. 140,-
3 dager i uka (60 %) kr. 105,-

 

Hvem kan få redusert  barnehagepris?

Søskenrabatt

Hvis du har flere barn i barnehagen får du automatisk søskenrabatt.

Du får 30% rabatt for barn nr. to, og gratis plass for barn nr. tre og eventuelt flere barn.

Det gis ingen søskenrabatt for matpenger.

Hvis husholdningen har lav inntekt

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke redusert pris. Inntektsgrense er samlet brutto årsinntekt under kr. 550 000,- (fra 1.01.2023).

Gratis kjernetid

Er familiens inntekt lavere enn 615.590,- kroner  og barnet er 2, 3, 4, eller 5 år, vil du også få 20 timer gratis plass i uka. Barn med utsatt skolestart har samme rettighet. 

Søk om lavere pris og gratis kjernetid.