Priser og betaling - Tydal kommune

Priser og betaling

Priser og betaling

Det kreves foreldrebetaling for 11. måneder i året, med juli som betalingsfri måned. Betalingen skjer etterskuddsvis og det vil derfor ikke være barnehageregning med betalingsfrist i august. 

Betalingssatser: pris per måned

Betalingssatser
Dager pr. uke Priser pr. 01.01.2020 Priser pr 01.01.2021
5 dager i uka (100 %) kr. 3.135,- 3230,-
4 og 5 dager i uka (90 %) kr. 2.821,50 2907,-
4 dager i uka (80 %) kr. 2.508,- 2584,-
3 dager i uka (60 %) kr. 1.881,- 1938,-

 

Matpenger:

Matpenger
Dager pr. uke Priser pr. 01.01.2020
5 dager i uka (100 %) kr. 325
4 og 5 dager i uka (90 %) kr. 293,-
4 dager i uka ( 80 %) kr. 260,-
3 dager i uka (60 %) kr. 195,-

 

Hvem kan få redusert  barnehagepris?

Søskenrabatt

Hvis du har flere barn i barnehagen får du automatisk søskenrabatt.

Du får 30% rabatt for barn nr. to, og 50% for barn nr. tre eller flere.  

Det gis ingen søskenrabatt for matpenger.

Hvis husholdningen har lav inntekt

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke redusert pris. Inntektsgrense er samlet brutto årsinntekt under kr. 574.750,- (gjelder barnehageåret 2020/2021).

Søk om lavere pris på grunn av lav inntekt. 

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet brutto årsinntekt under kr 566.100,- (gjelder barnehageåret 2020/2021) kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke.

Søk om gratis kjernetid.