PMTO - foreldreveiledning - Tydal kommune

PMTO - foreldreveiledning

PMTO - foreldreveiledning

Små og store utfordringer i familien?

PMTO tilbyr verktøy som virker!

PMTO

PMTO er et lavterskeltilbud som retter seg mot foreldre som har barn mellom 3-12 år, der samspillet mellom foreldre og barn er preget av mye mas, kjefting og negative situasjoner. 

PMTO har fokus på samspillsmønstre som fremmer samarbeid og gode relasjoner mellom barn og foreldre.  

PMTO fokuserer på positiv involvering, samarbeidsfremmende kommunikasjon, ros og oppmuntring, grensesetting, problemløsning og tilsyn. 

PMTO tilpasses den enkelte families behov. 

Når passer det med PMTO?

Når det er mange situasjoner mellom deg/dere og ungen(e) deres som er preget av sinne, protester, aggresjon, konflikter og mas. Det kan være knyttet til tannpuss, måltider, lekser, sengetid, i butikken eller på bilturen. Når dette har blitt et mønster som varer over tid kan det være lurt å ha noen man kan rådføre seg med for å finne nye løsninger. 

PMTO-rådgivning

Et forebyggende tilbud til familier med barn, som møter utfordringer i barneoppdragelsen. Dette er for å hjelpe foreldre på et tidlig tidspunkt før problemene blir fastlåste. En rådgiver kan da bistå foreldrene i å finne strategier som kan fungere når barnet utfordrer, for eksempel i morgenrutiner, leggerutiner, måltider, sinne osv. Foreldre og rådgiver møtes en time i uka, 5 - 7 ganger.

Kontaktinformasjon:

Helsesykepleier/PMTO-rådgiver: Ingrid Haarstad, tlf. 952 95 909, epost: ingrid.haarstad@tydal.kommune.no

Barnehagelærer/PMTO-rådgiver: Maja Horven tlf. 952 95 918, epost: maja.horven@tydal.kommune.no

Skolen og barnehagen kan også kontaktes angående tilbudet.