Oppsigelse og permisjon - Tydal kommune

Oppsigelse og permisjon

Oppsigelse og permisjon

Du må logge inn i Vigilo for å søke permisjon, endre eller si opp barnehageplassen

Når må du si opp?

Du må si opp barnehageplassen når:

  • du ikke lenger ønsker barnehageplass
  • du flytter ut av kommunen

Når barnet begynner i skolen blir plassen automatisk sagt opp.

Oppsigelsestid

Oppsigelsestid av barnehageplass er 1 - en - måned, og må være fra den 1. i hver måned.

  • du må betale for plassen til oppsigelsestidens slutt
  • oppsigelse av plass kan vanligvis ikke skje etter 15. april
  • oppsigelsen må være skriftlig og skjer via Vigilo
  • kommunen vil også kunne si opp plassen ved manglende foreldrebetaling

Pålogging via nett

For å logge på via nettleser (det anbefales å bruke Google Chrome)

  • gå inn på vigilo.no
  • velg “Logg inn OAS”
  • velg din kommune
  • logg inn med ID-porten