Barnehagerute - Tydal kommune

Barnehagerute

Barnehagerute

Barnehageåret 2022 - 2023 går fra 19. august 2022 til og med 16. august 2023.

Barnehageåret 2023 - 2024 går fra 17. august 2023 til 15. august 2024. 

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av et år.

Barnehagen har åpent hele sommeren. Barna må tas ut i tre ukers sammenhengende ferie, og ferien bør tas i tidsrommet 01. juni - 15. august. Den 4 ferieuka beregnes som fri i jul og påske. 

Barnehagerute 2022 - 2023

Barnehagerute 2022 - 2023
Måned Informasjon
August Planleggingsdag 19. august
September
Oktober
November Planleggingsdag 30. november
Desember Barnehagen holdes stengt i mellomjula
Januar Planleggingsdag 2. januar
Februar
Mars Planleggingsdag 17. mars
April Påske: Barnehagen stengt mandag 3. april-mandag 10. april. Første barnehagedag etter påske: tirsdag 11. april.
Mai Stengt mandag 1. mai (offentlig høytidsdag), onsdag 17. mai (Grunnlovsdag), torsdag 18. mai (Kristi Himmelfart), mandag 29. mai (2. pinsedag)
Juni Planleggingsdag 5. juni
Juli

Barnehageruta 2023 - 2024

Barnehageruta 2023 - 2024
Måned Informasjon
August Planleggingsdager 17. og 18. august
September
Oktober
November Planleggingsdag 29. november
Desember Barnehagen holder stengt i mellomjula.
Januar Første barnehagedag etter jul: tirsdag 2. januar.
Februar
Mars Planleggingsdag 8. mars. Påske: Barnehagen er stengt mandag 25. mars - mandag 1. april.
April Første barnehagedag etter påske: tirsdag 2. april.
Mai Stengt onsdag 1. mai (offentlig høytidsdag), torsdag 9. mai (Kristi Himmelfart), fredag 17. mai (Grunnlovsdag), mandag 20. mai (2. pinsedag).
Juni Planleggingsdag 3. juni
Juli