Barnehagerute

Barnehagerute

Barnehageåret går fra 16. august 2019 til og med 13. august 2020

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av et år

I barnehageåret 2019 - 2020 er barnehagen stengt disse dagene

  • 16. august 2019
  • 29. november 2019
  • 24. januar 2020
  • 9. mars 2020
  • 8. juni 2020

 

I tillegg er barnehagen stengt

  • f.o.m. 24. desember t.o.m. 1. januar - juleferie
  • f.o.m. 6. april t.o.m. 13. april - påskeferie

Ferie for barnehagebarn

Barna må tas ut i 3 ukers sommerferie. 

Stengt i jul og påske regnes som barnas 4. ferieuke