Patric Franzèn - Tydal kommune

Patric Franzèn

  • kart og oppmåling eiendommer
  • innmåling av VA-nett
  • saksbehandler for utslippstillatelser på spredt avløp

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Avdelinger

  • Teknikk-og-miljø