John Inge Sirum - Tydal kommune

John Inge Sirum

  • Søknad om produksjonstilskudd, spesielle miljøtiltak i  jordbruket regionalt miljøprogram og drenering.
  • Jord og konsesjonslov.
  • Egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet.
  • Uttalelser og hjelp til søknader til Innovasjon Norge.
  • Deltakelse i landbruksbasert næringsutvikling.
  • Søknader om nydyrking.
  • Administrasjon av jordregister.
  • Uttale til dispensasjonssaker og byggesaker i LNRF områder regulert til landbruk.

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Avdelinger

  • Teknikk-og-miljø