Grete Sandvik Græsli - Tydal kommune

Grete Sandvik Græsli

Søknad om tillatelse til:

 • oppføring av bygninger, anlegg, tilbygg, påbygg, og underbygg
 • plassering av bygninger
 • riving av bygninger, anlegg, tilbygg, påbygg, og underbygg
 • bruksendring
 • fasadeendring
 • sammenføyning/oppdeling av bruksenhet
 • oppføring, endring, eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
 • oppføring av gjerde/innhengning mot veg
 • plassering av skilt- og reklameinnretninger
 • plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
 • vesentlig terrenginngrep
 • bygging av veg, parkeringsplass eller landingsplass

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Avdelinger

 • Teknikk-og-miljø