Slik kan du snakke med barn og ungdommer om krig og frykt for atomulykker - Tydal kommune

Slik kan du snakke med barn og ungdommer om krig og frykt for atomulykker

Slik kan du snakke med barn og ungdommer om krig og frykt for atomulykker

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp. Rådene er rettet mot både foreldre,
omsorgspersoner og profesjonelle slik som lærere, barnehageansatte og helsepersonell. Kommunen bes sende denne informasjonen videre til relevante mottakere i egen organisasjon.

Her kan du lese råd til foreldre om hvordan du snakker med barn og ungdommer om krig og frykt for atomulykker - (Helsenorge.no)