Økt ventetid på enkelte tilbud innen helsetjenesten - Tydal kommune

Økt ventetid på enkelte tilbud innen helsetjenesten

Økt ventetid på enkelte tilbud innen helsetjenesten

Du må forvente noe økt ventetid på enkelte helsetjenester

På grunn av innføring av nytt pasientjournalsystem i helse- og omsorg, vil ventetiden på/innen enkelte tilbud øke i en periode fra nå av og over sommeren. 

Ta kontakt med den aktuelle tjeneste hvis du har behov for mer informasjon eller avklaringer rundt dette.