Det er vedtatt en mindre reguleringsendring i Nøsterlia hyttefelt - Tydal kommune

Mindre reguleringsendring i Nøsterlia hyttefelt

Mindre reguleringsendring i Nøsterlia hyttefelt

Det er vedtatt en mindre reguleringsendring i Nøsterlia hyttefelt

Planbestemmelsene er revidert for å samsvare med dagens situasjon. Gjennomføringen av planen går videre uten vesentlige endringer i bestemmelsene.

Plankartet er justert for å gi noe mer fleksibilitet for hytteeierne uten at endringen bidrar til endring i planen ellers. Det er ikke fjernet eller lagt til nye momenter ved kartet.

Her finner du revidert planbestemmelse og nytt plankart.