Tidligstemmegivning - Tydal kommune

Tidligstemmegivning

Tidligstemmegivning

Tidligstemmeperioden er fra 1. juli til 9. august

Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemmegiving, kan du fra 1. juli t.o.m. 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.

Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Du trenger ikke valgkort, men husk å ta med legitimasjon når du skal avgi stemme.

Hvor kan du tidligstemme i Tydal?

Servicekontoret ved Tydal rådhus, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal

Åpningstid: 9:00 - 14:00 mandag - fredag 

Telefon: 73 81 59 00 

E-post: postmottak@tydal.kommune.no