Seksjonering - Tydal kommune

Seksjonering

Seksjonering

Hvis en eiendom skal eies av flere personer sammen, og eierne skal ha enerett til hver sin bruksenhet i bygningsmassen, må eiendommen seksjoneres

Les mer om seksjonering på Kartverkets nettside

Slik søker du

Ta gjerne kontakt med Tydal kommune før du skal begjære en seksjonering. 

Seksjonering

Søk om seksjonering 
Hvordan fylle ut søknadsskjema om seksjonering

Reseksjonering

Søk om reseksjonering
Hvordan fylle ut søknadsskjema for reseksjonering 

Lover og regler

Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering.

Kontakt

Servicekontoret
E-post
Telefon +47 73 81 59 00