Klarlegging av grenser - Tydal kommune

Klarlegging av grenser

Klarlegging av grenser

Hvis grensemerkene for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Slik bestiller du

Ta ut et situasjonskart og merk på kartet hvilken grense/grensepunkter som ønskes påvist/klarlagt.

Kartinnsyn Tydal kommune

Fyll ut:

Rekvisisjon av klarlegging av eksisterende grenser, og legg ved kartet som vedlegg.

 

Hva koster det?

3.2.1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning
3.2.1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning Pris 2022 Pris 2023
Faktureres etter medgått tid, minimum 4 000 5000
3.2.1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning
3.2.1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning Pris 2022 Pris 2023
Faktureres etter medgått tid, minimum 6 200 8 000

Grensemerker faktureres pr. nedsatt merke kr. 150,-