Matrikkelbrev - Tydal kommune

Matrikkelbrev

Matrikkelbrev

Hva er et matrikkelbrev?

Et matrikkelbrev for en eiendom er en utskrift av data som er registrert i matrikkelen for eiendommen.

Hvilke opplysninger inneholder et matrikkelbrev?

Matrikkelbrevet inneholder opplysninger om:

  • Etablering av eiendommen - Etableringsdato, utskilt fra eiendom, evt. bruksnavn.

  • Forretninger - Forretninger eiendommen er berørt av.

  • Eierforhold - Navn, bostedadresse og eierandel.

  • Adresse(r) - Registrerte adresser på eiendommen.

  • Bygning(er) - Data om registrerte bygninger.

  • Eiendomsgrenser - Kart med eiendomsgrenser.

OBS !! 

Matrikkelbrevet er "ferskvare" og endres straks noe endres i matrikkelen for gjeldende eiendom. Vær oppmerksom på at eiendomsgrensene kan være direkte feilaktige for eiendommer som det ikke foreligger målebrev for.

Data om registrerte bygninger kan også være mangelfulle eller feilaktige.

3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev
3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev Pris 2022 Pris 2023
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350 350