Klima- og energiplan - Tydal kommune

Klima- og energiplan

Klima- og energiplan

Landbruket er den desidert største utslippskilden i Tydal med nær 2/3 av kommunens totale utslipp, mens 23% av utslippet kommer fra transport, det vil si at 90% kommer fra landbruk og transport.

Skal Tydal klare å gjøren noe for klima sier det seg derfor selv at det er innenfor disse to sektorene majoriteten av utslippskuttene må skje. Vi er nå igang med en klima- og energiplan som skal ta disse utfordringene videre.

Les planprogram for klima- og energiplan som ble vedtatt i formannskapet 23. mars 2020 (PDF, 2 MB)