Fakta om kommunen - Tydal kommune

Velkommen til Tydal

Velkommen til Tydal

Tydal kommune er en fjell- og kraftkommune i Trøndelag. Kommunen grenser i nord mot Meråker, i vest til Selbu og Holtålen og i sør mot Røros. I øst grenser den mot Sverige

I tillegg til kommunesenteret Ås har vi grendene (fra nord til sør): Hillmo, Græsli, Aunet, Østby, Løvøya og Stugudalen

Faktaopplysninger

  • innbyggere: 765 personer  pr. 10.11.2023 (FIKS folkeregisteret)
  • kommunenummer: 5033
  • høyde over havet: 260-1762 meter. Høyeste topp: Storsylen.
  • område: ca. 1329 kvadratkilometer
  • dyrka jord: ca. 5,5 kvadratkilometer
  • skog: ca. 315 kvadratkilometer
  • myr: ca. 186 kvadratkilometer
  • elver og vann: ca. 115 kvadratkilometer
  • snaufjell: ca. 707 kvadratkilometer
  • viktige næringsveier: landbruk, kraftproduksjon, turisme, offentlig forvaltning

Kommuneblomst Tydal

Kommunevåpen Tydal

 

 

Ås er kommunesenteret og her finner du: barnehage, barne- og ungdomsskole, bibliotek, kulturskole, sykehjem, legekontor, kulturhus, idrettsanlegg med lysløype, fotballbane, idrettshall, basseng, rulleskiløype og hoppbakke, naturpark og kultursti.

Interkommunalt samarbeid

Tydal kommune er en liten kommune men har interkommunalt samarbeid på flere områder i Værnesregionen, slik at vi kan tilby deg gode tjenester. Vi kan nevne: barnevern, regnskap, lønn, ikt, fakturamottak.

Fritid/friluftsliv

Tydal er kjent for praktfull natur med gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv, samt varierte tilbud innen idrett og kultur.

I kommunen finnes flere vernede naturområder: 

Skardsfjella og Hylingsdalen landskapsvernområde 

Sylan landskapsvernområde og Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Sankkjølen naturreservat (lovdata)

Henfallet naturreservat (lovdata)

Hilmo naturreservat (lovdata)

Stormyra naturreservat (lovdata)

Turist

Les mer om hva Tydal kommune har å tilby deg som turist på: Sylan.no 

Lokale medier

Still gjerne radiofrekvensen på Nea Radio eller les lokalavisa Selbyggen, der du finner informasjon om det meste som skjer i kommunen. Og begge de to lokale media har selvsagt hjemmesider og facebooks