Fakta om kommunen - Tydal kommune

Velkommen til Tydal

Velkommen til Tydal

Tydal kommune er en fjell- og kraftkommune i Trøndelag. Kommunen grenser i nord mot Meråker, i vest til Selbu og Holtålen og i sør mot Røros. I øst grenser den mot Sverige

I tillegg til kommunesenteret Ås har vi grendene (fra nord til sør): Hillmo, Græsli, Aunet, Østby, Løvøya og Stugudalen

Faktaopplysninger

 

Innbyggere: 752 personer  pr. 1.4.2022 (folkeregisteret)

Kommunenummer: 5033

Høyde over havet: 260-1762 meter. Høyeste topp: Storsylen.

Område: ca 1329 kvadratkilometer

Dyrka jord: ca 5,5 kvadratkilometer

Skog: ca 315 kvadratkilometer

Myr: ca 186 kvadratkilometer

Elver og vann: ca 115 kvadratkilometer

Snaufjell: ca 707 kvadratkilometer

Viktige næringsveier: landbruk, kraftproduksjon, turisme, offentlig forvaltning

Kommuneblomst Tydal

Kommunevåpen Tydal

 

 

Ås er kommunesenteret og her finner du: barnehage, barne- og ungdomsskole, bibliotek, kulturskole, sykehjem, legekontor, kulturhus, idrettsanlegg med lysløype, fotballbane, idrettshall, basseng, rulleskiløype og hoppbakke, naturpark og kultursti.

Interkommunalt samarbeid

Tydal kommune er en liten kommune men har interkommunalt samarbeid på flere områder i Værnesregionen, slik at vi kan tilby deg gode tjenester. Vi kan nevne: barnevern, regnskap, lønn, ikt, fakturamottak.

Fritid/friluftsliv

Tydal er kjent for praktfull natur med gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv, samt varierte tilbud innen idrett og kultur.

I kommunen finnes flere vernede naturområder: Skardsfjella og Hylingsdalen landskapsvernområde, Sylan landskapsvernområde og nasjonalpark: Skarvan og Roltdalen

Turist

Les mer om hva Tydal kommune har å tilby deg som turist på: Sylan.no 

Lokale medier

Still gjerne radiofrekvensen på Nea Radio eller les lokalavisa Selbyggen, der du finner informasjon om det meste som skjer i kommunen. Og begge de to lokale media har selvsagt hjemmesider og facebooks