Serveringsbevilling

Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling.

Hvordan få serveringsbevilling?

Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

Hvordan søke?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. 

Vedlegg til søknad

  • bekreftelse på bestått etablererprøve
  • firmaattest
  • målsatt tegning over serveringsstedet, inne og ute
  • leiekontrakt
  • dokumentasjon på daglig leders ansettelse ved serveringsstedet
  • kopi av melding til Mattilsynet

Søknadsskjema - serveringsbevilling

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Søknaden blir sendt på høring til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søkanden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Hva koster det?

Det er gratis å søke om serveringsbevilling.

Lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder