Museum - Tydal kommune

Museum

Museum

Museumsanlegget i Tydal består av Tydal museum, Brekka bygdetun, Kistafossen kraftverk og Storaunstuggu. Disse eies av Tydal kommune

Brekka - Barnas Bygdetun

Drives av private aktører. Her finner du forskjellige dyr på tunet, aktiviteter for barn, kaffesalg med "nå attåt". Se facebookside

 

Tydal museum

Museet er stengt, men ved ledig kapasitet er det mulig med omvisning. Ta kontakt med Tydal kommune, servicekontoret, telefon 73 81 59 00. Tydalsvegen 125,  kl. 09.00 - 15.00.

Digitalt museum

Til digitalt museum

Kistafoss kraftstasjon

ved ledig kapasitet er det mulig med omvisning. Ta kontakt med Tydal kommune, servicekontoret, telefon 73 81 59 00. Tydalsvegen 125, kl. 09.00 - 15.00.

Utstilling:

Kistafoss kraftstasjon er et kraftverksmuseum med utstilling i maskinhallen, som viser det opprinnelige miljøet med vaktbu, maskiner, gjenstander og verktøy fra den tid da anlegget var i drift. Autentisk kjøkkenmiljø fra tiden da strømmen kom til Tydal. Kraftverket ligger vakkert til nede ved Kistafossen i nærheten av en idyllisk fiskeplass tilrettelagt for funksjonshemmede.

 

Storaunstuggu

ved ledig kapasitet er det mulig med omvisning. Ta kontakt med Tydal kommune, servicekontoret, telefon 73 81 59 00. Tydalsvegen 125, kl. 09.00 - 15.00.