Museum - Tydal kommune

Museum

Museum

Museumsanlegget i Tydal består av Tydal museum, Brekka bygdetun, Kistafossen kraftverk og Storaunstuggu. Disse eies av Tydal kommune

Brekka - Barnas Bygdetun

Drives av private aktører. Her finner du forskjellige dyr på tunet, aktiviteter for barn, kaffesalg med "nå attåt". Se facebookside

Tydal museum

 Besøk  kan avtales på mobil: 917 55 677

Åpningstider sommer 2022: onsdag, fredag og lørdag fra kl. 12.00 til kl. 17.00 fram til lørdag 13. august.

Facebook Tydal museums venner

Digitalt museum

Til digitalt museum

Kistafoss kraftstasjon

Besøk kan avtales på mobil: 917 55 677

Utstilling:

Kistafoss kraftstasjon er et kraftverksmuseum med utstilling i maskinhallen, som viser det opprinnelige miljøet med vaktbu, maskiner, gjenstander og verktøy fra den tid da anlegget var i drift. Autentisk kjøkkenmiljø fra tiden da strømmen kom til Tydal. Kraftverket ligger vakkert til nede ved Kistafossen i nærheten av en idyllisk fiskeplass tilrettelagt for funksjonshemmede.

Storaunstuggu

Besøk kan avtales på mobil: 917 55 677