Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Valg - Utlegging av manntall
Hopp til hovedinnhold

Utlegging av manntall

 Står du i manntallet?

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i september.

Du kan undersøke om du står i kommunens manntall når det i perioden medio juli – 6. september 2019 ligger ute til offentlig ettersyn i henholdsvis i servicekontoret hos Tydal kommune.

Har du nylig flyttet til kommunen og folkeregistermyndigheten har mottatt din flyttemelding innen 30.juni 2019 skal du stå i tilflyttingskommunens manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme der på valgdagen eller avgi forhåndsstemme. Tid og sted for forhåndsstemmegivningen blir kunngjort særskilt.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Valgstyrets adresse:
Tydal kommune v/ valgstyret, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal​

Oppdatert: 03.07.2019 10:14
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook